Komandos 3

U "Komandos 2" naš heroj se borio na surovom terenu u Aziji. Sada u Komandosu 3 neprijatelj je nestao te se premješta na Egipatsko području, Normadiju i Berlin. Upotrijebi svoje vještice i moćno oružje kako bi još jednom zaustavio neprijatelja. Upotrijebi različito oružje za borbu.

Komandosi

Marinac

Marinac

Elitni vojnik

Elitni vojnik

Snajperist

Snajperist

Treći svjetski rat

Treći svjetski rat

Brzi Komandos

Brzi Komandos

Osveta mafije

Osveta mafije

Ljuti robot

Ljuti robot

Oružani napad

Oružani napad

Uništavanje

Uništavanje

Mehanički komandos

Mehanički komandos

Svemirski komandos

Svemirski komandos

Komandos 2

Komandos 2

Pas robot

Pas robot

Spašavanje ljudi

Spašavanje ljudi

Vojni trening

Vojni trening

Specijalist

Specijalist

Komandos

Komandos